Prinsjesdag 2014 … 10 opvallende punten

Prinsjesdag 2014 … 10 opvallende punten

Prinsjesdag: een aantal korte opvallende zaken uit het Belastingplan 2015

  1. De rente op de restschuld van een eigen woning blijft langer aftrekbaar. De maximale aftrekperiode wordt verlengd van tien jaar naar vijftien jaar.
  2. De termijn van de verhuisregeling in de hypotheekrenteaftrek gaat permanent van twee jaar naar drie jaar en ook de tijdelijke regeling ‘herleving van de hypotheekrenteaftrek na verhuur van een voormalige eigen woning’ wordt permanent gemaakt.
  3. Het belastingplan 2015 bevestigd de definitieve invoering van de Werkkostenregeling per 1 januari 2015. De vrije ruimte gaat per 2015 naar 1,2% van uw fiscale loonsom.
  4. Bij het gebruikelijk loon voor de DGA wordt de doelmatigheidsmarge verlaagd van 30% naar 25%. Voor 2015 is er nog voorzien in overgangsrecht.
  5. Voor de teruggaaf van de BTW mag u vanaf 1 januari 2015 weer een bankrekening van een derde gebruiken. Als u dit jaar al gebruik wilt maken van deze optie moet u een schriftelijk verzoek indienen bij de Belastingdienst.
  6. Het tijdelijk verlaagde BTW-tarief van 6% op arbeid bij renovaties en verbouwingen van een woning (ouder dan 2 jaar) blijft toegestaan tot 1 juli 2015.
  7. Het tarief in box 2 (belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang) gaat in 2015 weer terug naar 25%. In 2014 was het tarief tijdelijk verlaagd naar 22% over de eerste € 250.000.
  8. De WW-premie stijgt in 2015 naar 2,22%. Dit was in 2014 nog 2,15%.
  9. Het tarief van de eerste schijf loon- en inkomstenbelasting gaat iets omhoog, van 36,25% in 2014 naar 36,5% in 2015. De tarieven van de overige schijven blijven ongewijzigd.
  10. De ouderentoeslag in box 3, waarmee ouderen profiteren van een verhoging van heffingvrij vermogen, wordt afgeschaft per 2016. De ouderenkorting gaat per 2016 ook omlaag met € 83 voor zowel hoge als lage inkomens.