90% van de pensioenregelingen moeten worden aangepast!

90% van de pensioenregelingen moeten worden aangepast!

Hebt u een pensioenregeling voor uw medewerkers, dan moet worden beoordeeld of deze vanaf 2015 nog voldoet aan de nieuwe wetgeving. Naar verwachting moet 90% van alle regelingen worden gewijzigd; uw regeling waarschijnlijk ook!

Het pensioen is onderdeel van de arbeidsvoorwaarden. Daarom kunt u de regeling niet zonder akkoord van de medewerkers wijzigen. Het ‘alleen maar’ aanpassen aan de nieuwe regels is niet voldoende. De medewerkers moeten worden geïnformeerd over de veranderingen en de eventuele keuzemogelijkheden die zij krijgen. Bij een beperking van de regeling zal de eventuele compensatie onderdeel uitmaken van uw overleg met het personeel. Overigens adviseren wij niet alleen uw medewerker, maar ook diens partner te laten tekenen voor akkoord met de wijziging.