Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

Consultatie verlaging maximale kredietvergoeding

02-12-2021

De maximale vergoeding voor consumptief krediet op jaarbasis bestaat uit de wettelijke rente, vermeerderd met een opslag. Voor deze opslag geldt een wettelijk maximum. Deze ... lees meer

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

Te laat verstrekken gegevens lening van vader verhinderde renteaftrek

02-12-2021

De rente van schulden, die deel uitmaken van de eigenwoningschuld, is aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Voor zover een lening niet is verstrekt door een ... lees meer

Onderzoeksrapport brievenbusfirma

Onderzoeksrapport brievenbusfirma's in Nederland

02-12-2021

De commissie, die onderzoek heeft gedaan naar de activiteiten van brievenbusfirma’s of doorstroomvennootschappen in Nederland, heeft haar onderzoeksrapport afgerond. In het ... lees meer

Werknemer nam per direct ontslag

Werknemer nam per direct ontslag

02-12-2021

Een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd hoeft niet de mogelijkheid van tussentijdse opzegging te bevatten. Als deze mogelijkheid ontbreekt, kan de werknemer alleen eerder ... lees meer

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

Hof wijst vordering tot opschorting UBO-wetgeving af

02-12-2021

De stichting Privacy First heeft de Nederlandse staat voor de rechter gedaagd vanwege de invoering van het UBO-register. Het UBO-register is het gevolg van de implementatie ... lees meer

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

Aanvullende crisismaatregelen vierde kwartaal 2021

29-11-2021

Nadat het kabinet onlangs heeft besloten om voor het vierde kwartaal van 2021 de TVL open te stellen, kondigt het kabinet nu de vijfde versie van de NOW aan. Tegelijk wordt de ... lees meer

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

Hof Den Bosch geeft richtlijnen voor proceskostenvergoedingen

25-11-2021

Hof Den Bosch heeft in een bijlage bij een uitspraak richtlijnen gegeven voor beslissingen over de vergoeding van (proces)kosten. De richtlijnen gelden voor alle gerechtshoven ... lees meer

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

Uitleg correctiebeleid Belastingdienst

25-11-2021

De Belastingdienst hanteert een correctiebeleid. Op grond van dat beleid wordt geen navorderingsaanslag inkomstenbelasting opgelegd als het belastingbedrag niet meer dan ... lees meer

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

Geen aftrek voorbelasting op bouw woning voor exploitant zonnepanelen

25-11-2021

Een ondernemer mag de omzetbelasting, die hem door andere ondernemers in rekening is gebracht voor de levering van goederen of het verrichten van diensten, in aftrek brengen ... lees meer

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

Premiepercentages en maximum premieloon 2022

25-11-2021

De staatssecretaris van SZW heeft de premiepercentages voor de werknemersverzekeringen en het maximumpremieloon voor het jaar 2022 vastgesteld. Het maximumpremieloon bedraagt ... lees meer

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

Gedeeltelijke terugkeer steunpakket

18-11-2021

Waar het kabinet eerder heeft besloten om het merendeel van de steunmaatregelen voor ondernemers per 1 oktober jl. te beËindigen, vormen de strengere coronamaatregelen ... lees meer

Start vaststelling TVL Q2 2021

Start vaststelling TVL Q2 2021

18-11-2021

Op 29 november begint RVO.nl met de vaststelling van de TVL over het tweede kwartaal van 2021. Vanaf die datum kunnen ondernemers een vaststellingsverzoek indienen. Zij moeten ... lees meer