Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

Toepassing KOR door scholen met zonnepanelen

20-02-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen beantwoord over de btw-positie van scholen die zonnepanelen op het dak hebben liggen. De vragenstellers willen weten ... lees meer

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

Aan transitievergoeding gelijkwaardige voorziening

20-02-2020

Bij ontslag op initiatief van de werkgever moet deze aan de werknemer een transitievergoeding betalen. Dat hoeft niet wanneer in de cao een gelijkwaardige voorziening is ... lees meer

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

Winstuitdeling door oplopen schuld aan bv

20-02-2020

Als een aandeelhouder voor persoonlijke doeleinden geld opneemt bij de vennootschap, kan sprake zijn van een winstuitdeling als de aandeelhouder het opgenomen bedrag niet kan ... lees meer

Aansprakelijkheid bestuurder

Aansprakelijkheid bestuurder

20-02-2020

De bestuurder van een vennootschap is in beginsel hoofdelijk aansprakelijk voor de loonbelasting die de vennootschap verschuldigd is. De vennootschap is verplicht om zodra ... lees meer

Eigen woning en niet-samenlevende partners

Eigen woning en niet-samenlevende partners

13-02-2020

De minister van Financiën heeft in een brief aan de vaste commissie voor Financiën van de Tweede Kamer gereageerd op een vraag over huwelijk en eigenwoningregeling. ... lees meer

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

Toedeling KIA bij investeringen door samenwerkingsverband

13-02-2020

Een ondernemer die in een kalenderjaar investeert in bedrijfsmiddelen heeft recht op kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Dat is een extra aftrekpost die in mindering ... lees meer

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

Einde ingezetenschap voor AOW-verzekering

13-02-2020

Voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen, die binnen Nederland in dienstbetrekking werkzaam zijn, verzekerd. Oorspronkelijk gold de verzekering vanaf de ... lees meer

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

Opzegging tijdens proeftijd ingetrokken

13-02-2020

Het opnemen van een proeftijdbeding in een arbeidsovereenkomst is toegestaan als de overeenkomst langer duurt dan zes maanden. De proeftijd mag maximaal één ... lees meer

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

Uitstel verplicht gebruik eHerkenning

06-02-2020

In verband met de ophef over het verplichte gebruik van eHerkenning geeft de Belastingdienst ondernemers die zelf aangifte loonheffing doen uitstel tot 1 juli 2020. Dit in ... lees meer

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

Toelichting fiscale gevolgen Brexit

06-02-2020

In een besluit heeft de staatssecretaris van Financiën een toelichting gegeven op de fiscale gevolgen van de Brexit gedurende de overgangsperiode van 1 februari 2020 tot ... lees meer

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

Vrijstelling vennootschapsbelasting vereniging

06-02-2020

Verenigingen en stichtingen zijn vennootschapsbelastingplichtig indien en voor zover zij een onderneming drijven. Er geldt een vrijstelling voor verenigingen en stichtingen ... lees meer

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

Geen kinderbijslag door mini-job in Duitsland

30-01-2020

Binnen de Europese Unie geldt het beginsel dat de socialezekerheidswetgeving van slechts één van de lidstaten van toepassing is. Een van de uitgangspunten van de ... lees meer