Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

Hogere bijtelling auto van voor 2017 geen discriminatie

17-01-2019

Per 1 januari 2017 is de standaardbijtelling voor privégebruik van een auto van de zaak verlaagd van 25 naar 22% van de cataloguswaarde van de auto. Deze verlaging geldt ... lees meer

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

Herinvesteringsreserve benut voor herstel fundering pand

17-01-2019

De belastingheffing die een ondernemer behaalt bij de verkoop van een bedrijfsmiddel kan worden uitgesteld door de vorming van een herinvesteringsreserve. De ... lees meer

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

Bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren

17-01-2019

In het regeerakkoord heeft het kabinet de komst van een bedrijfsovernamefonds voor jonge boeren aangekondigd. Dat fonds dient om de overname van het gezinsbedrijf en ... lees meer

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

Uitdeling van winst bij verkoop pand aan dga

17-01-2019

Een vermogensverschuiving van een bv naar de houder van een aanmerkelijk belang in de bv vormt een regulier voordeel uit aanmerkelijk belang als de bv daardoor verarmt en de ... lees meer

Besteding geleend geld aan eigen woning

Besteding geleend geld aan eigen woning

10-01-2019

Een lening die is aangegaan voor de aanschaf, het onderhoud of de verbetering van een eigen woning wordt aangemerkt als een eigenwoningschuld. De betaalde rente over een ... lees meer

Te late inkeer

Te late inkeer

10-01-2019

Vrijwillige inkeer is een strafverminderende omstandigheid. Er is sprake van een vrijwillige inkeer wanneer een belastingplichtige voordat hij weet of redelijkerwijs moet ... lees meer

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

Ontbrekende verliesherzieningsbeschikking

10-01-2019

Een negatief inkomen in box 1 van de inkomstenbelasting kan worden verrekend met positieve inkomens van eerdere of latere jaren. Een negatief inkomen wordt door de ... lees meer

Winst bij verkoop grond belast

Winst bij verkoop grond belast

10-01-2019

Box 1 van de inkomstenbelasting omvat naast de winst uit onderneming en het loon uit dienstbetrekking het resultaat uit een of meer werkzaamheden. Daartoe wordt gerekend het ... lees meer

Nieuw beleidsbesluit vouchers

Nieuw beleidsbesluit vouchers

04-01-2019

In verband met de gewijzigde regelgeving rond vouchers in de omzetbelasting heeft de staatssecretaris nieuwe beleidsregels voor vouchers gepubliceerd in een besluit. Het ... lees meer

Zwarte lijst laagbelastende landen

Zwarte lijst laagbelastende landen

04-01-2019

Nederland heeft een lijst van laagbelastende landen samengesteld, die wordt gebruikt bij nieuwe maatregelen tegen belastingontwijking. De lijst bevat 21 landen en is ... lees meer

Wijzigingen loonbelasting

Wijzigingen loonbelasting

04-01-2019

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2019 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik autoWerknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, worden ... lees meer

Tarieven en heffingskortingen 2019

Tarieven en heffingskortingen 2019

04-01-2019

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2019 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot AOW-leeftijd tarief ... lees meer