Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

Beperking liquidatieverliesverrekening door group relief

19-05-2022

De deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting is niet van toepassing op liquidatieverliezen. Dat betekent dat een liquidatieverlies in mindering komt op de winst van ... lees meer

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

Geen afwaardering van vorderingen die bij overname niet volwaardig waren

19-05-2022

De Algemene wet inzake rijksbelastingen bepaalt dat iedereen, die is uitgenodigd tot het doen van aangifte, verplicht is aangifte te doen. Wanneer de aangifteverplichting door ... lees meer

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

Geruisloze inbreng terecht geweigerd

19-05-2022

De geruisloze omzetting van een onderneming in een besloten vennootschap is een faciliteit in de inkomstenbelasting, die belastingheffing bij de inbrengende ondernemer over de ... lees meer

Stage- of arbeidsovereenkomst?

Stage- of arbeidsovereenkomst?

19-05-2022

Een arbeidsverhouding kwalificeert als arbeidsovereenkomst als is voldaan aan drie in het Burgerlijk Wetboek opgenomen criteria. De werknemer verricht persoonlijk arbeid, de ... lees meer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

Verbod werkgever op gebruik mobiele telefoon op werkvloer

19-05-2022

De minister van SZW heeft Kamervragen beantwoord over het verbod door een werkgever om mobiele telefoons op de werkvloer te gebruiken. Op basis van zijn instructierecht, dat ... lees meer

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

Twee naheffingsaanslagen parkeerbelasting voor zelfde parkeeractie

12-05-2022

De Gemeentewet bevat een opsomming van belastingen die gemeenten mogen heffen. De parkeerbelasting is een vorm van toegestane belastingheffing. Voor het opleggen van een ... lees meer

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

Werkneemster hoefde andere functie niet te accepteren

12-05-2022

Een gemeente is in kort geding veroordeeld om een werkneemster binnen zeven dagen na de betekening van het vonnis haar gebruikelijke werkzaamheden te laten verrichten. De ... lees meer

Goodwill te snel afgeschreven

Goodwill te snel afgeschreven

12-05-2022

Goodwill is een bedrijfsmiddel dat wordt afgeschreven in ten minste tien jaar. Dat betekent dat de jaarlijkse afschrijving op goodwill door een ondernemer maximaal 10% van de ... lees meer

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

Pand verkocht aan dga voor te laag bedrag: winstcorrectie bij bv terecht aangebracht

12-05-2022

Wanneer vaststaat dat niet de vereiste aangifte is gedaan, leidt dat tot omkering en verzwaring van de bewijslast. Dat betekent dat een beroep van de belastingplichtige tegen ... lees meer

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

Bedragen minimumloon per 1 juli 2022

12-05-2022

De bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per ... lees meer

Aanpassing termijn betalingsregeling

Aanpassing termijn betalingsregeling

12-05-2022

De staatssecretaris van Financi√čn heeft de Leidraad Invordering gewijzigd. De wijziging betreft de ingangsdatum van een met de ontvanger te treffen betalingsregeling. De ... lees meer

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

Besluit winstsplitsing binnen fiscale eenheid

05-05-2022

De staatssecretaris van Financi√čn heeft een besluit gepubliceerd met zijn standpunt over de winstsplitsing van een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting. Het besluit ... lees meer