Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

Voorstel aanpassing belastingheffing in box 3 van tafel

02-07-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft in een brief aan de Tweede Kamer laten weten dat het door zijn voorganger gepresenteerde voorstel voor aanpassing van de ... lees meer

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

Recht op aftrek voorbelasting tijdens leegstand pand

02-07-2020

Een ondernemer heeft recht op aftrek van de aan hem in rekening gebrachte omzetbelasting, voor zover deze betrekking heeft op goederen en diensten die de ondernemer gebruikt ... lees meer

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) kan worden aangevraagd

01-07-2020

Onderdeel van het zogenaamde Noodpakket 2.0 is de subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL). Deze regeling is de opvolger van de in het eerste noodpakket opgenomen ... lees meer

Regeling NOW-2 gepubliceerd

Regeling NOW-2 gepubliceerd

25-06-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de regeling NOW-2 naar de Tweede Kamer gestuurd. De tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van ... lees meer

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

Wetsvoorstel excessief lenen naar Tweede Kamer

25-06-2020

Bij de presentatie van het Belastingplan 2019 in september 2018 heeft het kabinet aangekondigd met een wetsvoorstel te komen dat excessief lenen door houders van een ... lees meer

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

Bedragen uurloongrenzen jeugd-LIV 2020

25-06-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de onder- en bovengrenzen van de bandbreedte van het uurloon voor de toepassing van het jeugd-LIV voor het jaar 2020 ... lees meer

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

Geen differentiatie in tarief overdrachtsbelasting

25-06-2020

De Tweede Kamer heeft in 2019 het kabinet gevraagd om onderzoek te doen naar de invoering van een gedifferentieerd tarief in de overdrachtsbelasting. Starters op de ... lees meer

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

Kamervragen pakket aanvullende fiscale maatregelen

25-06-2020

De staatssecretaris van Financiën heeft Kamervragen over het pakket aanvullende fiscale maatregelen in verband met de coronacrisis beantwoord. De vragen hebben betrekking ... lees meer

Ontslag met wederzijds goedvinden

Ontslag met wederzijds goedvinden

25-06-2020

In het Burgerlijk Wetboek is bepaald dat een overeenkomst, waarmee een arbeidsovereenkomst wordt beëindigd, alleen geldig is als deze schriftelijk is aangegaan. Bij ... lees meer

Tozo niet voor student-ondernemers

Tozo niet voor student-ondernemers

18-06-2020

De staatssecretaris voor Economische Zaken en Klimaat heeft Kamervragen beantwoord over het openstellen van de Tozo-regeling voor student-ondernemers. De Tozo sluit aan bij de ... lees meer

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

Tegemoetkoming kosten eHerkenning

18-06-2020

Diverse fracties in de Tweede Kamer hebben aangegeven dat het inlogmiddel waarmee bedrijven belastingaangifte doen kosteloos moet worden. De staatssecretarissen van ... lees meer

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

Kamervragen fiscale coronamaatregelen

18-06-2020

De staatssecretarissen van Financiën hebben Kamervragen beantwoord die door de vaste commissie voor Financiën zijn gesteld over de fiscale maatregelen ter ... lees meer