Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

Doorlopend afwisselend priv├ęgebruik bestelauto

16-01-2020

De bijtelling in de loonbelasting voor het privégebruik van een door de werkgever ter beschikking gestelde auto geldt niet alleen voor een personenauto maar ook voor ... lees meer

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

Landbouwnormen 2019 gepubliceerd

16-01-2020

Het Platform Landbouw heeft de ‘Landelijke Landbouwnormen 2019’ gepubliceerd. Deze publicatie bevat de normbedragen voor 2019 voor de meest gangbare kostenposten ... lees meer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

Uniforme wachttijd in Regeling onwerkbaar weer

16-01-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid is in een brief aan de Tweede Kamer ingegaan op de invoering van een uniforme wachttijd in de Regeling onwerkbaar weer. Door ... lees meer

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

Maximumbedrag transitievergoeding omhoog

09-01-2020

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft enkele bedragen en percentages in diverse regelingen gewijzigd per 1 januari 2020. De belangrijkste wijzigingen zijn de ... lees meer

Gebruikelijk loon 2020

Gebruikelijk loon 2020

08-01-2020

De gebruikelijkloonregeling geldt voor werknemers die een aanmerkelijk belang hebben in de vennootschap waarvoor zij werken. In de regel gaat het om de dga en zijn partner. ... lees meer

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

Veranderingen inkomstenbelasting 2020

03-01-2020

Eigen woning Het eigenwoningforfait voor woningen met een WOZ-waarde tussen € 75.000 en € 1.090.000 bedraagt in 2019 0,6% van de waarde. Voor het deel van de ... lees meer

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

Tarieven loon- en inkomstenbelasting 2020

03-01-2020

De tarieven in box 1 van de inkomstenbelasting en voor de loonbelasting zijn in 2020 als volgt. Inkomen op jaarbasis tarief tot ... lees meer

Investeringsaftrek 2020

Investeringsaftrek 2020

03-01-2020

De regeling van de investeringsaftrek is bedoeld om investeringen door ondernemers in bedrijfsmiddelen te bevorderen. Er zijn drie vormen van ... lees meer

Bedragen kindregelingen 2020

Bedragen kindregelingen 2020

03-01-2020

Kinderbijslag Met ingang van 1 januari 2020 gelden de volgende bedragen per kind per kwartaal. Leeftijd kind Bedrag 0 t/m 5 ... lees meer

Wijzigingen loonbelasting 2020

Wijzigingen loonbelasting 2020

03-01-2020

In de loonbelasting zijn per 1 januari 2020 enkele zaken gewijzigd. Privégebruik auto Werknemers met een auto van de zaak, die zij ook privé mogen gebruiken, ... lees meer

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

Aftrekposten voor ondernemers in 2020

03-01-2020

Oudedagsreserve De toevoeging aan de oudedagsreserve voor een ondernemer bedraagt in 2020 9,44% van de winst, maar maximaal € 9.218. De toevoeging wordt verminderd met ... lees meer

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

Belastingplan 2020 c.s. aangenomen door Eerste Kamer

19-12-2019

De Eerste Kamer heeft de wetsvoorstellen die het Belastingplan 2020 vormen aangenomen. Het gaat om de volgende wetsvoorstellen: Het eigenlijke Belastingplan 2020 ... lees meer