Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Rendabel maken van vermogen

Rendabel maken van vermogen

22-05-2019

Het resultaat uit overige werkzaamheden wordt belast in box 1 van de inkomstenbelasting. Het rendabel maken van vermogen op een wijze die normaal, actief vermogensbeheer te ... lees meer

Kamervragen belastingheffing van dga

Kamervragen belastingheffing van dga

22-05-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de mogelijke toepassing in Nederland van een Scandinavisch model voor het belasten van winst en inkomen van ondernemers. Het gaat ... lees meer

Heretikettering auto van de zaak

Heretikettering auto van de zaak

22-05-2019

Een ondernemer heeft de mogelijkheid om vermogensbestanddelen die zowel zakelijk als privé worden gebruikt als ondernemings- of als privévermogen te ... lees meer

Aftrek dieetkosten

Aftrek dieetkosten

15-05-2019

De extra uitgaven die een belastingplichtige doet voor een op medisch voorschrift gehouden dieet zijn aan te merken als uitgaven wegens ziekte, invaliditeit en bevalling. Deze ... lees meer

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

Non-concurrentiebeding in tijdelijk contract

15-05-2019

Een non-concurrentiebeding moet op straffe van nietigheid schriftelijk worden overeengekomen tussen werkgever en werknemer. Volgens het Burgerlijk Wetboek mag een ... lees meer

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

Afzien van vergoeding door vrijwilliger

08-05-2019

Giften aan algemeen nut beogende instellingen zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Dat geldt niet alleen voor giften in geld, maar ook voor giften bestaande uit het ... lees meer

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

Wetsvoorstel implementatie aanpassingen btw-regelgeving

08-05-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een wetsvoorstel ter implementatie van een Europese richtlijn ter consultatie gepubliceerd. De richtlijn is bedoeld om de ... lees meer

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

Fictieve erfrechtelijke verkrijging woonhuis

08-05-2019

De Successiewet bepaalt dat een goed dat iemand van de erflater heeft verkregen wordt geacht krachtens erfrecht door overlijden te zijn verkregen als de erflater tot zijn ... lees meer

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

WOZ-waarde appartement verlaagd door gelijkheidsbeginsel

01-05-2019

Bij de vaststelling van de WOZ-waarde van een onroerende zaak wordt in beginsel aangesloten bij de verkoopprijs wanneer de verkoopdatum dicht bij de waardepeildatum ligt. ... lees meer

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

Directe ontbinding arbeidsovereenkomst

01-05-2019

De kantonrechter kan op verzoek van de werknemer diens arbeidsovereenkomst direct of op korte termijn ontbinden als de omstandigheden daartoe aanleiding geven. Tot die ... lees meer

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

Verkorting betaaltermijn grote bedrijven in zicht

01-05-2019

Sinds twee jaar moeten grote bedrijven de rekeningen van mkb-leveranciers binnen een wettelijk geregelde termijn van zestig dagen betalen. Deze wet lijkt tot gevolg te hebben ... lees meer

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

Transitievergoeding en ontbinding slapend dienstverband

01-05-2019

Het Burgerlijk Wetboek geeft de werkgever de mogelijkheid om de arbeidsovereenkomst met een langdurig arbeidsongeschikte werknemer op te zeggen nadat de periode van verplichte ... lees meer