Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

Belastingplan 2020 op hoofdlijnen

19-09-2019

Het pakket Belastingplan 2020 bestaat uit zes wetsvoorstellen. Het betreft: het wetsvoorstel Belastingplan 2020; het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen 2020; het ... lees meer

Maatregelen vennootschapsbelasting

Maatregelen vennootschapsbelasting

19-09-2019

Tarieven Het hoge tarief van de vennootschapsbelasting voor winsten boven een bedrag van € 200.000 wordt in 2020 niet verlaagd en blijft 25%. Met ingang van 2021 gaat ... lees meer

Maatregelen inkomstenbelasting

Maatregelen inkomstenbelasting

19-09-2019

Tarieven De al geplande invoering van het tweeschijvenstelsel wordt versneld doorgevoerd, namelijk per 1 januari 2020 in plaats van per 1 januari 2021. Het laagste tarief ... lees meer

Maatregelen loonbelasting

Maatregelen loonbelasting

19-09-2019

Aanpassingen werkkostenregeling De werkkostenregeling (WKR) regelt de behandeling in de loonbelasting van vergoedingen en verstrekkingen die een werkgever aan werknemers ... lees meer

Maatregelen omzetbelasting

Maatregelen omzetbelasting

19-09-2019

Laag tarief Voor de levering of het uitlenen van fysieke boeken, dag- en weekbladen en andere periodieke uitgaven geldt het verlaagde btw-tarief. Met ingang van 1 januari ... lees meer

Bronbelasting op royalty en dividend

Bronbelasting op royalty en dividend

19-09-2019

Om te voorkomen dat Nederland nog langer wordt gebruikt voor belastingontwijking stelt het kabinet de invoering per 2021 voor van een conditionele bronbelasting op rente- en ... lees meer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

Wijzigingen belastingen van rechtsverkeer

19-09-2019

Overdrachtsbelasting Het tarief van de overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat omhoog van 6 naar 7%. Niet-woningen zijn bijvoorbeeld bedrijfsgebouwen, bedrijfsruimten en ... lees meer

Wijzigingen formeel belastingrecht

Wijzigingen formeel belastingrecht

19-09-2019

Keuzeregeling elektronisch berichtenverkeer Er wordt een keuzeregeling ingevoerd waardoor de burger kan kiezen of hij berichten van de Belastingdienst elektronisch of per ... lees meer

Maatregelen verhuurderheffing

Maatregelen verhuurderheffing

19-09-2019

Er komt een structurele vermindering van de verhuurderheffing voor nieuwbouw in zogenaamde schaarstegebieden. De vermindering geldt voor de nieuwbouw van woningen met een huur ... lees meer

Aanpassing box 3

Aanpassing box 3

12-09-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een brief met een voorstel voor aanpassing van box 3 naar de Tweede Kamer gestuurd. Het voorstel houdt in dat de belasting over ... lees meer

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

Sloopintentie koper leidt niet tot ontstaan bouwterrein

12-09-2019

De levering van een bestaande onroerende zaak is vrijgesteld van omzetbelasting. De vrijstelling geldt niet voor de levering van een nieuw gebouwde onroerende zaak en voor de ... lees meer

Parkeerbelasting te laat betaald

Parkeerbelasting te laat betaald

12-09-2019

Parkeerbelasting moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Wel moet de parkeerder enige tijd worden gegund om de parkeerbelasting te betalen. In die tijd kan de ... lees meer