Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

Tweede Kamer neemt Belastingplan 2019 aan

16-11-2018

De Tweede Kamer heeft de wetsvoorstellen, die gezamenlijk het Belastingplan 2019 vormen, aangenomen. Het gaat om de wetsvoorstellen Belastingplan 2019, Overige Fiscale ... lees meer

Btw-heffing kortingsbonnen

Btw-heffing kortingsbonnen

15-11-2018

Per 1 januari 2019 verandert de wet- en regelgeving voor de heffing van omzetbelasting ten aanzien van vouchers. Dat is het gevolg van een aanpassing van de Europese ... lees meer

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

Vrijstelling assurantiebelasting voor brede weersverzekering

15-11-2018

Het kabinet wil de brede weersverzekering voor landbouwers aantrekkelijker maken door deze vrij te stellen van assurantiebelasting. Dat heeft de staatssecretaris van Financiƫn ... lees meer

Optimaliseer uw giftenaftrek

Optimaliseer uw giftenaftrek

15-11-2018

De giften, die u doet aan het algemeen nut beogende instellingen en aan steunstichtingen SBBI, zijn aftrekbaar voor de inkomstenbelasting. Het totaal van de giften moet de ... lees meer

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

Denk aan de gebruikelijkloonregeling

15-11-2018

De dga en zijn partner zijn wettelijk verplicht om voor hun werkzaamheden voor de bv ten minste een gebruikelijk loon te ontvangen. Dat houdt in dat zij het hoogste van de ... lees meer

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

Leen geld uit aan uw kinderen voor hun eigen woning

15-11-2018

Wanneer u (een deel van) de benodigde financiering voor de eigen woning aan uw kinderen verzorgt, kan dat voor beide partijen gunstig zijn. U ontvangt een hogere rente dan op ... lees meer

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

Vergeet niet om WBSO aan te vragen

15-11-2018

Voor speur- & ontwikkelingswerk (S&O) dat wordt uitgevoerd door uw personeel heeft u recht op een afdrachtvermindering van de loonheffingen. De WBSO bedraagt in 2019 ... lees meer

Controleer uw hypotheek(rente)

Controleer uw hypotheek(rente)

15-11-2018

Gezien de lage rente, die u krijgt op uw spaartegoed, kan het aantrekkelijk zijn om (extra) af te lossen op uw hypotheekschulden. Hoewel de hypotheekrente nog steeds heel laag ... lees meer

Beperk de belastingheffing in box 3

Beperk de belastingheffing in box 3

15-11-2018

Het vermogen van een natuurlijke persoon, dat niet in box 1 of in box 2 valt, valt in box 3. In box 1 valt het ondernemingsvermogen en de eigen woning, in box 2 vallen ... lees meer

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

Vermogensoverheveling naar de (klein)kinderen

15-11-2018

Na uw overlijden gaat uw vermogen naar uw erfgenamen. Uw erfgenamen moeten over hun aandeel in de nalatenschap erfbelasting betalen. Heeft u geen testament, dan geldt het ... lees meer

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

Wat doet u met de pensioenvoorziening in de bv?

15-11-2018

De mogelijkheid om binnen de eigen bv een pensioenvoorziening op te bouwen is in 2017 afgeschaft. Tot en met 2019 heeft u de mogelijkheid om de bestaande pensioenvoorziening ... lees meer

Optimaliseer de investeringsaftrek

Optimaliseer de investeringsaftrek

15-11-2018

De kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is een aftrekpost, die is bedoeld om de investeringen in bedrijfsmiddelen te stimuleren. De KIA bedraagt voor investeringen boven ... lees meer