Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Afwaardering vordering buitenlandse dga

Afwaardering vordering buitenlandse dga

20-03-2019

Bij de emigratie van iemand, die een aanmerkelijk belang heeft in een bv, wordt een conserverende aanslag inkomstenbelasting opgelegd. Deze aanslag heeft betrekking op een ... lees meer

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

Vergoeding voor lagere bedrijfswaarde

20-03-2019

Tot het ondernemingsvermogen behorende zaken kunnen op grond van goed koopmansgebruik bij een blijvende waardedaling worden afgewaardeerd van de boekwaarde naar de lagere ... lees meer

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

Transitievergoeding verschuldigd ondanks financiële problemen werkgever

20-03-2019

In het Burgerlijk Wetboek staat dat een tussen partijen geldende regel niet van toepassing is als dit naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn. ... lees meer

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

Conceptbesluit overgangsrecht Brexit zonder overeenkomst

13-03-2019

De staatssecretaris van Financiën heeft een conceptbesluit met overgangsrecht gepubliceerd voor het geval het Verenigd Koninkrijk de Europese Unie verlaat zonder ... lees meer

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

Misbruik verhoogde schenkingsvrijstelling

13-03-2019

Sinds 2017 is de verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning niet langer beperkt tot schenkingen van ouders aan hun kinderen. Mensen tussen 18 en 40 jaar ... lees meer

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

Geen tariefdifferentiatie overdrachtsbelasting

13-03-2019

In de Tweede Kamer zijn vragen gesteld over de fiscale behandeling van verhuurde woningen. Een van de vragen is of de staatssecretaris bereid is vastgoedportefeuilles die meer ... lees meer

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

Reisdagen naar werk in buitenland tellen mee voor aftrek elders belast

06-03-2019

Een inwoner van Nederland, die werkzaam is in het buitenland, heeft mogelijk recht op aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wanneer zijn inkomen ook in het buitenland ... lees meer

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

Wetsvoorstel bovenmatig lenen

06-03-2019

Bij de indiening van het Belastingplan 2019 is een wetsvoorstel aangekondigd dat aanmerkelijkbelanghouders (meestal dga’s) moet ontmoedigen om te veel geld te lenen van ... lees meer

Tot 1.000 km is een auto nieuw

Tot 1.000 km is een auto nieuw

06-03-2019

Bij de eerste registratie van een auto in Nederland moet bpm worden betaald. Dat geldt ook bij de invoer van een auto, ongeacht of deze nieuw of gebruikt is. Wel geldt voor ... lees meer

Transitievergoeding bij einde dienstverband

Transitievergoeding bij einde dienstverband

28-02-2019

Bij de beëindiging van een dienstbetrekking, die twee jaar of langer heeft geduurd, op initiatief van de werkgever heeft de werknemer recht op een transitievergoeding. De ... lees meer

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

Vangnetregeling sociale zaken voor no-dealbrexit

28-02-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een vangnetregeling op het terrein van de sociale verzekeringen voor het geval het ... lees meer

Probleem uitvoering kindgebonden budget

Probleem uitvoering kindgebonden budget

28-02-2019

De Wet op het kindgebonden budget bepaalt dat als een ouder aanspraak heeft op kindgebonden budget en al in aanmerking komt voor een andere toeslag, de ouder geacht wordt een ... lees meer