Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

Kort uitstel van betaling naheffingsaanslagen motorrijtuigenbelasting

21-10-2021

In verband met de coronacrisis heeft de Belastingdienst tijdelijk geen invorderingsmaatregelen getroffen. Dat gold onder meer voor de motorrijtuigenbelasting. Per 1 oktober is ... lees meer

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

Tweede nota van wijziging Belastingplan 2022

21-10-2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft een tweede nota van wijziging inzake het Belastingplan 2022 ingediend bij de Tweede Kamer. De nota van wijziging bevat de fiscale ... lees meer

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

Tweede Kamer neemt wetsvoorstel conditionele bronbelasting op dividenden aan

21-10-2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel ter invoering van een conditionele bronbelasting op dividenden aangenomen. Dit wetsvoorstel is een aanvulling op de Wet bronbelasting ... lees meer

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

Eigenwoningregeling van toepassing op gedeelte van woning

21-10-2021

De eigenwoningregeling in de inkomstenbelasting is van toepassing op een gebouw of een gedeelte van een gebouw dat een belastingplichtige op grond van eigendom als ... lees meer

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

Toepassing bedrijfsopvolgingsregeling na splitsing

14-10-2021

De bedrijfsopvolgingsregeling voor de schenkbelasting houdt in dat op verzoek een voorwaardelijke vrijstelling wordt verleend voor de verkrijging van ondernemingsvermogen. ... lees meer

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

Woonadressen afgeschermd in Handelsregister per 1 januari 2022

14-10-2021

De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel om het Handelsregisterbesluit 2008 te wijzigen. Door de wijziging worden per 1 januari 2022 de woonadressen van ondernemers en ... lees meer

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

Uitstel plenaire behandeling wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap

14-10-2021

De staatssecretaris van FinanciËn heeft de Tweede Kamer gevraagd om de plenaire behandeling van het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij de eigen vennootschap voorlopig aan te ... lees meer

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

Tijdelijke versoepeling bijstandverlening zelfstandigen

14-10-2021

Per 1oktober 2021 is het steun- en herstelpakket in verband met de coronacrisis beËindigd. De Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) is onderdeel van ... lees meer

Vaststellingsaanvraag NOW-1

Vaststellingsaanvraag NOW-1

07-10-2021

De minister van SZW heeft in een brief aan de Tweede Kamer de stand van zaken rond de NOW per september 2021 meegedeeld. In de brief merkt de minister op, dat veel werkgevers ... lees meer

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto

Subsidiebedragen nieuwe elektrische auto's worden lager

07-10-2021

Het kabinet heeft besloten extra geld vrij te maken voor de (fiscale) stimulering van elektrische personenauto’s. De focus van de stimulering verschuift van de zakelijke naar ... lees meer

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

Afspraken thuiswerken grensarbeiders verlengd

07-10-2021

De afspraken met BelgiË over de fiscale behandeling van grensarbeiders, die door de coronacrisis thuiswerken, zijn verlengd tot en met 31 december 2021. Ook de afspraken over ... lees meer

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

Gelijkere behandeling vreemd en eigen vermogen

07-10-2021

Vorig jaar op Prinsjesdag heeft de staatssecretaris van FinanciËn een onderzoek aangekondigd naar de wenselijkheid en vormgeving van een budgettair neutrale invoering van een ... lees meer