Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

Diplomatieke vrijstelling geldt ook voor parkeerbelasting

11-07-2019

Het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer kent een vrijstelling van alle belastingen en rechten, zowel persoonlijke als zakelijke. De vrijstelling geldt voor ... lees meer

Forfaits in het belastingstelsel

Forfaits in het belastingstelsel

11-07-2019

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar het gebruik van forfaitaire regelingen in het belastingstelsel. Forfaits worden gebruikt om de werkelijkheid op een ... lees meer

Commissaris geen btw-ondernemer

Commissaris geen btw-ondernemer

11-07-2019

Tot 1 januari 2013 werd een lid van een Raad van Commissarissen voor heffing van omzetbelasting niet aangemerkt als belastingplichtige. Het besluit waarin dat was geregeld is ... lees meer

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

Transitievergoeding onder Wet arbeidsmarkt in balans

11-07-2019

De Wet arbeidsmarkt in balans bevat onder meer een aanpassing van de regeling van de transitievergoeding. De wet is op 19 juni 2019 in het Staatsblad gepubliceerd en treedt ... lees meer

NHG en flexibel inkomen

NHG en flexibel inkomen

04-07-2019

De Nationale Hypotheekgarantie (NHG) is een vangnet voor het geval de woningeigenaar zijn hypotheek niet meer kan betalen. Een hypotheek met NHG voldoet aan de normen voor ... lees meer

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

Wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen

04-07-2019

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel temporisering verhoging AOW-leeftijd aangenomen. Deze wet regelt dat de AOW-leeftijd de komende jaren minder snel zal stijgen dan ... lees meer

Werken als zelfstandige

Werken als zelfstandige

04-07-2019

De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in een brief de Tweede Kamer geïnformeerd over de voortgang bij de uitwerking van maatregelen over werken als ... lees meer

Liquidatieverliesverrekening

Liquidatieverliesverrekening

27-06-2019

Door de werking van de deelnemingsvrijstelling in de vennootschapsbelasting zijn winsten van een dochtermaatschappij niet ook bij de moedermaatschappij belast. Verliezen van ... lees meer

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

Start consultatie vervanging fiscale eenheid vennootschapsbelasting

27-06-2019

De huidige regeling van de fiscale eenheid in de vennootschapsbelasting staat op de nominatie om te worden vervangen door een andere groepsregeling. Aanleiding daartoe is ... lees meer

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

Kosten verbouwing woning dga niet zakelijk

27-06-2019

Een bv nam de kosten van verbouwing van het woonhuis van haar dga voor haar rekening. Volgens de bv had de verbouwing een zakelijk karakter, omdat de woning als kantoorpand ... lees meer

Herstel arbeidsovereenkomst

Herstel arbeidsovereenkomst

26-06-2019

Volgens het Burgerlijk Wetboek kan de kantonrechter op verzoek van de werkgever de arbeidsovereenkomst ontbinden wegens bedrijfseconomische omstandigheden als het UWV de ... lees meer

Herziening omzetbelasting opfokkosten

Herziening omzetbelasting opfokkosten

26-06-2019

Ondernemers hebben recht op aftrek van omzetbelasting die door andere ondernemers in rekening is gebracht voor leveringen en diensten die worden gebruikt voor belaste ... lees meer