Aemstelhorst Actueel

Nieuws en achtergrondinformatie

Trefwoord:

Onzakelijke borgstelling

Onzakelijke borgstelling

06-05-2021

Niet alleen een lening maar ook een borgstelling, die een aandeelhouder verstrekt aan of ten behoeve van zijn vennootschap, kan onzakelijk zijn. Of een borgstelling voor de ... lees meer

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

Verdeling gezamenlijke inkomensbestanddelen

06-05-2021

De Wet IB 2001 bepaalt dat fiscale partners hun gemeenschappelijke inkomensbestanddelen onderling in hun jaarlijkse aangiften kunnen verdelen in iedere gewenste verhouding, ... lees meer

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

Aanvragen TVL eerste kwartaal 2021

06-05-2021

De subsidieregeling Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) heeft als doel om bedrijven voldoende liquide middelen te verstrekken om hun vaste lasten te kunnen betalen en hun ... lees meer

Minimumloon per 1 juli 2021

Minimumloon per 1 juli 2021

06-05-2021

De bedragen van het wettelijk minimumloon en de minimumvakantietoeslag worden halfjaarlijks aangepast aan de stijging van de contractlonen. Dat gebeurt per 1 januari en per ... lees meer

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

Aftrek elders belast tweede woning in buitenland

06-05-2021

De Wet IB 2001 geeft fiscale partners de keuze om de gezamenlijke grondslag sparen en beleggen onderling te verdelen in iedere gewenste verhouding. Deze keuzemogelijkheid ... lees meer

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

Doelgroepverklaring loonkostenvoordeel

29-04-2021

Op grond van de Wet tegemoetkomingen loondomein kan een doelgroepverklaring loonkostenvoordeel worden aangevraagd bij de indienstneming of herplaatsing van een ... lees meer

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

Wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen

29-04-2021

De Tweede Kamer heeft het wetsvoorstel betaald ouderschapsverlof aangenomen. Het wetsvoorstel wijzigt de Wet arbeid en zorg, de Wet flexibel werken en enkele andere wetten ter ... lees meer

Eigen woning in het buitenland

Eigen woning in het buitenland

22-04-2021

Tot het jaar 2015 konden buitenlandse belastingplichtigen in Nederland opteren voor binnenlandse belastingplicht. Met ingang van 2015 is deze keuzeregeling vervangen door een ... lees meer

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

Toepassing tariefgroep erfbelasting bij erfenis van biologische vader

22-04-2021

De Algemene Wet inzake Rijksbelastingen definieert een kind als een eerstegraads bloedverwant en aanverwant in de neergaande lijn. De Successiewet verklaart tariefgroep ... lees meer

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

Kamervragen compensatieregeling transitievergoeding

22-04-2021

Een werkgever is wettelijk verplicht om bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst met een werknemer op zijn initiatief aan de werknemer een transitievergoeding te ... lees meer

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

Kamervragen erfbelasting minderjarige wezen beantwoord

22-04-2021

In antwoord op Kamervragen heeft de staatssecretaris van Financiën aangekondigd dat er een regeling komt voor de situatie waarin een minderjarig kind beide ouders ... lees meer

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

Herstelmogelijkheid aanvraag subsidieregeling praktijkleren 2019-2020

15-04-2021

De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap biedt werkgevers de mogelijkheid om alsnog subsidie aan te vragen op grond van de Subsidieregeling praktijkleren voor het ... lees meer