Afkoop ‘Gouden Handdruk’ stamrecht

Afkoop ‘Gouden Handdruk’ stamrecht

Sinds 1 januari 2014 is de stamrechtvrijstelling vervallen en moet direct belasting worden betaald over een ontslagvergoeding. Voor op 31 december 2013 bestaande stamrechten geldt een overgangsregime.

Bij afkoop van het stamrecht moet belasting worden betaald in box 1. Vóór 1 januari 2014 werd ook bij gedeeltelijke afkoop de gehele waarde belast en werd bij iedere afkoop van het stamrecht een extra heffing van 20% (revisierente) in rekening gebracht. Vanaf 1 januari 2014 is het mogelijk om het stamrecht zonder fiscale sancties geheel of gedeeltelijk af te kopen. Het opgenomen bedrag wordt belast in box 1. Wordt het ontslagstamrecht in 2014 in één keer afgekocht, dan is zelfs slechts 80% van de waarde belast. Deze 80%-regeling geldt niet bij gedeeltelijke afkoop. Bij gehele of gedeeltelijke afkoop ná 2014 is 100% van het afgekochte bedrag belast.