Eigen woning 2015

Eigen woning 2015

Schenkingsvrijstelling
De verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning van € 100.000 loopt eind van dit jaar af en wordt niet verlengd. Vanaf 2015 geldt dus weer de ‘gewone’ eigen woning vrijstelling van € 52.281 (cijfers 2014) maar alleen voor schenkingen van ouders aan kinderen tussen de 18 en 40 jaar. Wilt u nog gebruik maken van de verruimde vrijstelling, dan is haast geboden.

Aftrek restschulden
Eigenwoningbezitters die na verkoop van hun woning blijven zitten met een restschuld, kunnen de rente op die schuld 10 jaar lang in aftrek brengen. Vanaf 2015 wordt die termijn verlengd naar 15 jaar. Voorwaarde is dat de verkoop van die woning op of na 29 oktober 2012 heeft plaatsgevonden. Hierbij is het niet van belang of er een nieuwe eigen woning is gekocht.

Dubbele renteaftrek gedurende drie jaar
De verhuisregeling maakt het mogelijk dat iemand voor twee eigenwoningleningen renteaftrek geniet. Naast de renteaftrek voor de huidige eigen woning is ook de rente aftrekbaar van de lening voor de oude woning die te koop staat of de lening voor een nieuwe woning die nog niet wordt bewoond. Vanaf 2015 wordt de termijn van de verhuisregeling definitief verhoogd van twee naar drie jaar.

Renteaftrek eigenwoninglening
De belastingteruggave over de rente van een eigenwoninglening wordt in 2015 verlaagd van 51,5% naar 51%. Dit percentage neemt jaarlijks af met 0,5% tot 38% in 2041.

Laag btw-tarief voor onderhoud
De verlaging van het btw-tarief van 21% naar 6% verschuldigd bij verbetering of onderhoud van de woning wordt verlengd tot 1 juli 2015. Deze regeling geldt voor de btw op de arbeidskosten (niet op materialen) en alleen voor woningen die twee jaar of langer in gebruik zijn als eigen woning.