iPad toch onbelast vergoed?

iPad toch onbelast vergoed?

Het gerechtshof in Amsterdam bepaalde onlangs dat een iPad beschouwd kan worden als een communicatiemiddel en niet als een computer. Dit heeft tot gevolg dat werkgevers onder bepaalde voorwaarden iPads aan werknemers kunnen verstrekken, zonder inhouding van loonheffing.

De inhouding van loonheffing kan achterwege blijven als de iPad zakelijk wordt gebruikt en dit zakelijk gebruik van meer dan bijkomstig belang is. Dat is het geval indien het zakelijk gebruik boven de 10% ligt. Tot deze uitspraak van het gerechtshof werd de iPad beschouwd als computer. Hiervoor geldt dat de werkgever geen belasting hoeft af te dragen als de computer voor minimaal 90% zakelijk wordt gebruikt. De staatssecretaris heeft inmiddels laten weten cassatie in te zullen stellen tegen de uitspraak van het Hof.

Het onderscheid tussen computer en communicatiemiddel is onder de werkkostenregeling niet meer van belang. Voor computers en mobiele communicatiemiddelen geldt dan het noodzakelijkheidscriterium; voorzieningen die in het kader van de bedrijfsvoering noodzakelijk zijn en daadwerkelijk gebruikt worden, kunnen onbelast worden vergoed, verstrekt of ter beschikking worden gesteld.