Voor alle zaken die betrekking hebben op de in-, door- en uitstroom van medewerkers kunt u bij ons terecht.

—Aemstelhorst

Personeel & Organisatie (salarisadministratie)

Voor alle zaken die betrekking hebben op de in-, door- en uitstroom van medewerkers kunt u bij ons terecht.

Voorbeelden van onze personeelsdiensten:

  • personeelsbeleid
  • employee benefits (werknemersvoordelen)
  • begeleiding & ondersteuning van directie/medewerkers bij personeelsregelingen
  • begeleiding bij conflictsituaties en begeleiding van ontslagprocedures
  • ondersteuning bij functionerings- en beoordelingsgesprekken
  • vraagstukken betreffende (ziekte)verzuim (bijvoorbeeld in het kader van de Wet verbetering Poortwachter)
  • opstellen van personele regelingen (zoals autoregeling)
  • verwerken van lonen (salarisadministratie); dit besteden we uit bij vertrouwde en professionele partners in ons netwerk, zoals Van Winssen Personeel&Salaris