Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen.

—Aemstelhorst

Financial Planning (inclusief vermogensadvies)

Kort samengevat komt het hier op neer: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal voorbeelden van financiële planning:

 • sociale zekerheid en pensioenen
 • fiscale aspecten bij de estate planning
 • inkomensplanning
 • huwelijkse voorwaarden en testament
 • fusie en overname

Een aantal voorbeelden van vermogensadvies:

 • Hoe beheert u vermogen op een goede manier
 • Hoe blijft uw vermogen behouden
 • Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen
 • Welke rol speelt de fiscus hierin
 • Moet u uw woning overdragen aan de kinderen
 • Mogen er schenkingen worden gedaan