Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen.

—Aemstelhorst

Financial Planning (inclusief vermogensadvies)

Financiële planning en vermogensadvies zijn ruime begrippen. Kort samengevat komt het hier op neer: het analyseren van uw huidige en toekomstige financiële situatie en aan de hand daarvan het formuleren en uitvoeren van korte- en (middel)lange termijndoelstellingen.

Een aantal voorbeelden van financiële planning:

  • sociale zekerheid en pensioenen
  • inkomensplanning
  • huwelijkse voorwaarden en testament

Een aantal voorbeelden van vermogensadvies:

  • Hoe beheert u vermogen op een goede manier
  • Hoe blijft uw vermogen behouden
  • Hoe kunt u zorg dragen voor de groei van uw vermogen
  • Welke rol speelt de fiscus hierin
  • Moet u uw woning overdragen aan de kinderen
  • Mogen er schenkingen worden gedaan